HANSA-FLEX Solutions

Kompetence v hydraulice z jedné ruky

S HANSA-FLEX Solutions těžíte z rychlé pomoci v případě potřeby náhradních dílů a servisních modulů, které jsou dimenzovány pro optimalizaci výrobních procesů dodavatelů základních zařízení.

Krátké časové úseky, rostoucí konkurence a vysoký tlak na ceny vyžadují neustálou optimalizaci nákupu náhradních dílů jakož i výrobních procesů a pracovních postupů, a minimalizaci nákladů.

 

Rychlá logistika

Rychlá logistika náhradních dílů

Díky HANSA-FLEX není pořizování náhradních dílů žádný problém. Těsná síť poboček zabezpečuje i krátkodobě dostupnost potřebných součástek.

Základem této výkonnosti jsou trvalé skladové zásoby více než 82.000 různých součástek. K tomu patří také zkušený a angažovaný personál. S jejich odbornou znalostí a ochotou poskytovat služby za jakékoli situace zabezpečují rychlou a kvalifikovanou pomoc.

 

OEM

Výkonné koncepty dodavatelů základních zařízení

Zda chcete jako dodavatel základních zařízení zdokonalit Vaši logistiku, získat pohyblivost nebo zvýšit produktivitu: HANSA-FLEX Solutions odpovídají ve všech detailech Vašim cílům.

Zejména prospěšné jsou servisní moduly jako "kanban a konsignační sklad", "předvýroba" a "závod v závodě". Tyto služby pro dodavatele základních zařízení, přizpůsobené pro Vaši potřebu a přesně synchronizované se skloubí s Vašimi výrobními procesy. X-CODE, hydraulické dílny a kapalinový servis HANSA-FLEX nabízí další možnosti snížení nákladů.

Kanban

Kanban a konsignační sklad

Neustále více dodavatelů základních zařízení sází za účelem optimalizace jejich výrobních procesů a logistiky na systémové partnerství HANSA-FLEX Solutions. Hledají se společné koncepty, jejichž pomocí lze cílevědomě zesílit tvorbu hodnot zákazníků. HANSA-FLEX vyvíjí tyto koncepty. K logistickým řešením, kterých bylo dosaženo v těsné spolupráci s dodavateli základních zařízení, patří kanban a konsignační sklad.

Kanban sklady HANSA-FLEX Vám nabízí přímo na místě u Vás členěné a pravidelně udržované skladové rezervy hydraulických součástí pro výrobní linky. Potřebné produkty mají montéři na dosah ruky. Všechna zdlouhavá plánování a zpracování objednávek odpadají.

Kanban sklady lze vést rovněž jako konsignační sklady. To znamená, že zůstávají součástky nejprve ve vlastnictví HANSA-FLEX a stávají se nákladovým faktorem teprve při odběru. Podle tohoto principu platíte tudíž jen za to, co skutečně potřebujete.

Předvýroba

Předvýroba

Technika kapalin je složitá. Montéři musí zabudovat nejen hadicová vedení, nýbrž také mnoho příslušných komponent, jako např. spojovací komponenty, izolační materiál nebo elektronické součástky. Je časově a nákladově náročné, objednat potřebné součástky od různých výrobců a zapojit je. Zde se vyplatí HANSA-FLEX modul předvýroby.

Předvýroba znamená příprava k zamontování hotových souprav, které mohou zahrnovat kromě komponent od HANSA-FLEX také všechny součástky od cizích dodavatelů, které jsou potřebné pro právě prováděný montážní krok. Spolu s Vámi vyvineme kompletní soupravy včetně uspořádání součástí pro odběr a optimální balení. Tento princip nabízí optimální bezpečnost. Chybějící součástky a záměny jsou vyloučeny. Sníží se počet rozhraní, minimalizují se zakládací náklady a produktivita se trvale zvýší.

Závod v závodě

Závod v závodě

Koncept "závodu v závodě" umožňuje úplnou integraci služeb a produktů HANSA-FLEX do Vašich výrobních procesů - včetně eventuálního směnného provozu. Navíc udržuje HANSA-FLEX ve Vašem podniku výrobnu s definovaným skladem náhradních dílů a všemi stroji. Výhody jsou jasné: Nepotřebujete žádný vlastní sklad pro techniku kapalin. Tudíž odpadají náklady za udržování skladu, náklady na financování uskladněného zboží jakož i náklady na vnitropodnikovou logistiku.

Chybné účetní zápisy a vyškrtnutí příliš dlouho skladovaného a dále nepotřebného zboží z účetní knihy jsou vyloučeny. Reakční doby pro dodávku produktů, výrobu náhradních dílů nebo výrobu vzorků jsou mimořádně krátké. Vy pracujete velmi flexibilně. Kontaktní osoby pro všechny technické a obchodní záležitosti máte neustále k dispozici přímo u Vás. Díky rychlé a přímé komunikaci HANSA-FLEX se zabrání ztrátám v důsledku sporů. Kromě toho je zvýšením výroby kdykoli možné krýt krátkodobou zvýšenou potřebu.

Fluidservice

Fluidservice

75 procent všech tlakových kapalin je tak znečištěných, že jsou příčinou opotřebení, poruch a neplánovaných prostojů. Řešení nabízí HANSA-FLEX Fluidservice. Obdržíte rychlá a přesný rozbor stavu oleje každého stroje a individuální návrhy k optimalizaci. V každém případě účinkuje kapalinový servis spolehlivě proti pomalému procesu znečištění oleje.

Hydraulická dílna

Hydraulická dílna

Nachází-li se staveniště na místech se slabou infrastrukturou, uplyne mnoho cenného času.. Než se sem dostane náhradní hadicové vedení. Řešení: Hydraulické dílny HANSA-FLEX, kompletně vybavený kontejner se vším, co Vaši montéři potřebují pro výrobu náhradních dílů. A když staveniště putuje dál, kontejner už je tam.

top of page