FLEXXPRESS

Kompetence na místě určení. Mobilní a rychlá.

Rychlý hydraulický servis redukuje ztrátové časy na minimum

Neplánované prostoje je nutné co nejrychleji ukončit, neboť každá hodina ztráty nasazení stojí peníze. Prostřednictvím FLEXXPRESS nabízí HANSA-FLEX rychlý servis, který je v případě potřeby ihned na místě: Nepřetržitě, 365 dní v roce - kdekoli nás potřebujete. Stačí zavolat, a náš inteligentní Fleetboard systém vede FLEXXPRESS spolehlivě na místo nasazení. Moderní servisní vozidla jsou již vybavena motory dle evropské normy 4. To znamená, že mohou být vozidla v provozu i tehdy, když se ostatní nesmí kvůli přílišnému zatížení jemným prachem dále pohybovat.


FLEXXPRESS je vždy blízko Vás

Park servisních vozidel v Německu a v evropském zahraničí neustále roste. Tak mají naši zákazníci již dnes jistotu, že mohou kdykoli počítat s osvědčenou kvalitou výroků a pohotovostí servisu. A v případě, že jednou nemá pohotovostní vozidlo nějaký náhradní díl s sebou, využívá FLEXXPRESS další výhody: Potřebný díl lze obstarat rychle od nejbližší pobočky HANSA-FLEX.


Mobilní dílny pro každou oblast použití

FLEXXPRESS vozy jsou ctěny nejen kvůli kompetentní pomoci v nouzi, nýbrž také jako mobilní dílny. Nehledě na to, zda v souvislosti s menšími projekty, na velkých staveništích neo pro krátkodobou podporu při odpracování náhle vysokého zakázkového krytí: Naplánujte FLEXXPRESS jako flexibilního a účinného poskytovatele služeb!


Zkušení servisní technici s kompletní výstrojí

Servisní technici FLEXXPRESS jsou vyškoleni zvláště pro jejich složité úkoly. Personálu zákazníka není zpravidla zapotřebí, takže je možné začít okamžitě s opravou. Dílna pracuje nezávisle na externích zdrojích proudu a je vybavena kompletním zařízením pro demontáž, zhotovení a montáž hydraulických hadicových vedení. Řezačku, loupací přístroj a hadicový lis má s sebou právě tak jako sortiment náhradních dílů. Vadná hadicová vedení je možné vyměnit mimořádně rychle, pokud mají náš X-CODE. Pomocí 6místného alfanumerického kódu je součástka bu HANSA-FLEX bezpečně identifikována, a technik servisu FLEXXPRESS má prvek stejné konstrukce k dispozici hned když se dostaví.

 

 

Stačí zavolat
A rychlý hydraulický servis FLEXXPRESS Vám je k dispozici
  • 24 hodinová služba - 365 dní v roce
  • Bezplatný hovor
  • Mobilní dílna pro demontáž, zhotovení a montáž hydraulických hadicových vedení
  • Kompletní vybavení a sortiment náhradních dílů ve voze
  • Zkušení servisní technici
  • Těsná spolupráce s pobočkami HANSA-FLEX - rychle dostupné chybějící náhradní díly
  • Krátké reakční doby
  • Evropská norma 4 - vozy jsou použitelné i v době zákazu jízdy kvůli přetížení vzduchu jemným prachem