Hydraulická dílna

Nečekat déle. Okamžitě opravit.

Hydraulické dílny HANSA-FLEX dělají velká a tunelová stanoviště nezávislá na zdlouhavém pořizování náhradních dílů. Prostoje se redukují na minimum.

Velká a tunelová staveniště leží často na místech se slabou infrastrukturou, nezřídka vzdálených od civilizace. Než dojde dodávka náhradních dílů sem, uplyne cenný čas. Hydraulická dílna HANSA-FLEX zvyšuje rychlou dostupnost.
Když to někde v hydraulice vázne, již je tam. Plně vybavená hydraulická dílna má vše, čeho je zapotřebí pro rychlou výrobu náhradního dílu. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Stroje běží znovu v nejkratší době a provoz může pokračovat bez velkých finančních ztrát. Pro ekonomický úspěch velkých projektů rozhodující faktor!

 

 

Každá minuta platí - práv na velkých staveništích

I menší problémy hydraulických spojovacích prvků mohou na velkém staveništi zavinit fatální řetězové reakce. Pak jde o každou minutu. Proto doplnila HANSA-FLEX nabídku servisu, která je již tak jako tak prostřednictvím těsné sítě poboček a mobilního hydraulického servisního parku FLEXXPRESS v blízkosti zákazníka, rezervními hydraulickými dílnami. Kontejnery se zpravidla najímají a obsahují obsáhlou standardní výstroj, jež je možné podle potřeby doplnit také speciálními detaily jako např. atmosférickou ochranou proti výbuchu (ATEX).


Staveniště putuje – hydraulická dílna putuje s ním

Hydraulická dílna je zharmonizována se strojním parkem stavenišť a lze ji rychle a jednoduše převézt dále. Jsou obsluhovány zákazníkovým personálem, který je vyškolen HANSA-FLEX zvláště pro výrobu hydraulických hadic. Díky standardizaci není pro personál žádný problém pracovat s několika hydraulickými dílnami na různých místech, protože se nástroje a náhradní díly nachází vždy na stejném místě. Navíc stojí HANSA-FLEX samozřejmě po celou dobu stavební fáze po boku s radou a stará se o přísun materiálu.


V nemobilním nasazení pro průmysl

Hydraulické dílny HANSA-FLEX se v průmyslovém ruchu osvědčují i v nemobilním nasazení. Jako plně vybavené dílny na výrobu hadicových vedení doplňují dílny oddělení údržby, podporují konstrukční oddělení s rychlou výrobou vzorků. HANSA-FLEX
pro cílevědomé skladování se všemi komponentami, kterých je pro hadicové vedení zapotřebí. Tak je v případě nutnosti možné rychle reagovat.
Je možné se bezpečně vyhnout časovým zpožděním v důsledku stavu nebo dlouhých cest. A zákazník platí za zboží teprve tehdy, když je vezme ze skladu.

 

 

Pádné argumenty pro hydraulickou dílnu

Základní vybavení hydraulických dílen HANSA-FLEX je přizpůsobeno v koordinaci s našimi zákazníky cílevědomě na potřebu na staveništi.

Základní vybavení / první osazení (příklad):

 • 20stopý kontejner, schopný plavby po moři, stohovatelný
 • Standardně vybavený pro prefabrikaci hydraulických hadic do R15 - 1 1/4" (světlost 32) nebo EN 853 (SN 2 / SAE100 R2 AT) – 2“ (světlost 50)
 • Odvíjecí stolice
 • Vnitřní a vnější loupací stroj (žádný pryžový prach, žádný doutnavý výpal)
 • Hotově seřízené loupací nástroje pro každý druh a světlost hadice (úspora času)
 • Topení k zabránění kondenzační vody
 • Osazení materiálem podle potřeb staveniště v přehledném zásuvkovém systému s více než 1.000 položkami
 • Skladovací přihrádky jsou všeobecně srozumitelně označeny (žádné hledání, úspora času)
 • Velká odkládací a pracovní plocha
 • Možnost skladování trubek
 • Možnost přídavného skladovacího kontejneru
 • Lze brát zřetel na všechna zvláštní přání
 • Dodáváme také staveništní hadice
 • Permanentní poradenství a servis odpovědnými za hydraulickou dílnu
 • Bezplatné školení "Prefabrikace hadic“ včetně potvrzení účasti pro personál Vaší dílny
 • Na přání plnicí servis zaměstnanci HANSA-FLEX
 • 24hodinová pohotovostní služba, 7 dní v týdnu


Navíc:

 • Montáže a zavádění trubek na místě, např. záchranný kontejner nebo bednicí vůz
 • Hydraulické systémy pro zvláštní zařízení (projektování, dodávka, montáž, uvedení do provozu)
 • Revize na místě, např. nové hadicové propojení vrtacích sestav