Detail agregátu

Udělat kompetenci v hydraulice dostupnou. Rychle a flexibilně.

 

V rámci konceptu poskytovatele systémů převezmou HANSA-FLEX provozovny pro projektování, výrobu agregátů a inženýrství úkoly od koncepce hydraulického zařízení až k montáži a uvedení do provozu.

 

Tato nabídka je k dispozici přes HANSA-FLEX pobočky. V koordinaci se specializovanými provozovnami pro projektování, výrobu agregátů a inženýrství, zajišťují pobočky rychle a flexibilně výrobu a přípravu kapalinově technických systémů a zařízení. A zákazník má v pobočce partnera, který převezme a koordinuje všechny úkoly, minimalizuje rozhraní a je vždy k dispozici i za pozdějšího provozu jako servisní partner. Díky přímo dostupnému ústřednímu skladu komponent jsou možné krátké dodací lhůty.
Poradenská služba specialistů zákazníkům

Specialisté převezmou poradenskou službu zákazníkům. Technické specifikace se objasňují bez komunikačních ztrát, a dosahuje se optimálních řešení. Náklady na pohon a spotřebu lze optimálně sladit. V důsledku použití skladovatelných hydraulických komponent je možné realizovat optimální servis opotřebitelných náhradních dílů.

Technické výkresy jsou rychle vyhotoveny. Všechny komponenty jsou k dispozici jako trojrozměrné datové záznamy a lze je zřetězit podle potřeby. Konstrukční data pro integraci do zákaznických výkresů jsou k dispozici bez časových ztrát.

 

 

Výroba agregátů a válců pro krátkodobou potřebu

Zákazníkovy krátkodobé změny je možné převzít rychle do vývoje a do výroby. Moderní vozový park a přímo dostupný obsáhle zásobovaný sklad hydraulických komponent s více než 3.500 součástkami, až k 700barové technologii, umožňují krátké dodací lhůty 4 až 6 týdnů. Také dimenzování a výroba hydraulických válců jsou složkami programu poskytovaných služeb.

Na základě údajů zákazníků je vzhled a nátěr válců přizpůsoben podle představ objednavatelů. Důkladně přezkoušeny v moderních zkušebních stanicích, přichází na místo určení připraveny k zamontování. Rovněž jako malá série.


Minimalizovat rozhraní

Od prvního náčrtu hydraulického zařízení až k uvedení do provozu, HANSA-FLEX nabízí vše z jedné ruky. Zkušené montážní skupiny přitom přejímají také přípravu spojovacích prvků jakož i kapalinový servis. To snižuje počet rozhraní, stanovuje jasnou odpovědnost a současně snižuje náklady.


Prostě nejhospodárnější řešení

HANSA-FLEX projektování, výroba agregátů a inženýrství – vždy blízko Vás

 

  • Dostupné přes každou pobočku HANSA-FLEX

 

  • Poradenství od specialistů
  • Projektování a stavba kapalinově technických systémů a zařízení

 

  • Konstrukce pomocí databáze

 

  • Poskytnutí konstrukčních dat pro zákazníkovy výkresy

 

  • Rychlá a flexibilní výroba agregátů a hydraulických válců

 

  • Dokumentace zkušebních metod a výsledků

 

  • Lakování podle příkazů zákazníka

 

  • Montáž a uvedení do provozu montážními skupinami HANSA-FLEX