Kolem 1.400 různých druhů zboží. Okamžitě k dostání.

HANSA-FLEX podporuje zákazníky od stavebního až k potravinářskému průmyslu se širokým spektrem průmyslových hadic přezkoušené kvality.

Začleněním průmyslových hadic do dodávaného sortimentu nabylo systémové partnerství HANSA-FLEX nového významu. Společnost je nyní schopna dodávat všechny spojovací prvky pro kapalinovou techniku z jedné ruky. Zákazníkům to přináší zřejmé výhody: nedělenou odpovědnost, žádná rozhraní, větší rozpočtovou jistotu a optimální disponibilnost.

Zvláště za tímto účelem byl v Telfsu zřízen ústřední sklad se zhruba 1.400 různými produkty. Sortiment obsahuje celé spektrum průmyslových hadic od stavebního až k potravinářskému průmyslu. Vedle standardních hadic pro transport chemikálií, potravin, vzduchu, vody a brusných médií, sem patří také sací a tlakové hadice ve všech obměnách. Příslušné příslušenství jako vsuvky nebo připojovací systémy umožňují, že mohou být v případě potřeby nabídnuta kompletní řešení.

Hadice na beton o světlostech do 5 palců se vyrábí podle rozměrových údajů zákazníka a dodávají se kompletně prefabrikované. A mnohotvárnost je doprovázena osvědčenou kvalitou HANSA-FLEX. Všechny hadice se vyrábí v rámci DIN EN ISO 9001 a přesvědčují nejvyšší spolehlivostí a bezpečností.

 

 

Krátké dodací lhůty – vysoká flexibilita

U všech standardních produktů zabírá rychlá dodávková logistika firmy HANSA-FLEX. To znamená, že je požadovaný produkt k dispozici na místě určení maximálně dva dny po obdržení objednávky. Produkty, které ještě nejsou složkou sortimentu, mohou být po dohodě se zákazníkem začleněny do dodávaného sortimentu a v odpovídajícím množství udržovány na skladě. Na staveništích s mimořádně vysokou potřebou hadic je rozumné, mít určité hadice v dostatečném množství po ruce, např. při stavbě tunelů. Pro tento účel nabízí HANSA-FLEX mobilní dílenské kontejnery, které jsou příslušně vybaveny.


Poradenství a školení pro maximální bezpečnost

Jako vedoucí podnik v kapalinové technice vyniká HANSA-FLEX vysokou poradenskou kompetencí. Zkušení specialisté, kteří projekty doprovází, se starají o to, aby byla pro každý specifikovaný případ nasazení zvolena optimální hadice. Pro trvalou bezpečnost je relevantní také školení spolupracovníků. Během výcviku 'training-on-the-job' se cílevědomě učí, které hadice se smí pro který úkol používat, a která bezpečnostní nařízení je přitom nutné mít na zřeteli.


Vše na skladě.
Průmyslové hadice HANSA-FLEX – mnohotvárné a bezpečné

 • Oblasti použití ve stavebním a potravinářském průmyslu
 • Pro transport chemikálií, potravin, vzduchu, vody a brusných médií
 • Sací a tlakové hadice
 • Ústřední sklad s cca 1.400 standardními produkty
 • Podle potřeby možnost vytvoření skladových zásob dalších produktů
 • Obsáhlé příslušenství
 • Široký sortiment připojovacích komponent
 • Osvědčená kvalita – certifikovaná dle DIN EN ISO 9001
 • Přistavení dílenských kontejnerů s partnerskými modely, odpovídajícími potřebě
 • Přehledný katalog produktů Kompetentní poradenství
 • Kompetente Beratung
 • Školení spolupracovníků