Znalosti specialistů. My je uděláme dostupné.

HANSA-FLEX je technickým a praktickým kooperačním partnerem mezinárodní akademie hydrauliky (IHA) v Drážďanech-Weixdorfu. HANSA-FLEX využívá nabídky školení IHA pro interní školení a doškolování a školení zákazníků HANSA-FLEX.

 

 

Prospěch školení:

 

Hospodárnost a efektivita:

 • Zvýšení produktivity větší použitelností strojů
 • Snížení nákladů minimalizací poruchovosti


Bezpečnost:

 • Zabránění nedbalostem, na ochranu člověka a životního prostředí
 • Seznámení s pro produkt specifickými předpisy za účelem osobní a obchodní právní bezpečnosti

 Řízení jakosti:

 • Zvýšení kvalifikace personálu
 • V praxi osvědčení trenéři
 • Interaktivní semináře, následující jeden za druhým, podle stavebnicového systému
 • Malé skupiny posluchačů

 Závěrečné zkoušky:

 • Kursy s IHA certifikátem
 • Způsobilá osoba
 • Odborník na hydrauliku (HWK [řemeslnická komora])

 
Webová stránka mezinárodní akademie hydrauliky se všemi školeními a termíny