Zvláštní trubky

Komplexní náročné úkoly. Přesná řešení.

HANSA-FLEX realizuje zvláštní trubky a armatury každého požadovaného tvaru. Pro prvotní vybavení nebo jako náhradní díl. Rychle, přesně a v osvědčené kvalitě.

V komplexních hydraulických zařízení je zapotřebí potrubí a armatur, které nelze nalézt ve standardních sortimentech. Jedná se o individuální, v pravém smyslu slova jedinečná speciální spojení. Aby bylo možné vyhovět těmto zvláštním požadavkům, má HANSA-FLEX v Drážďanech-Weixdorfu k dispozici speciální výrobní středisko pro zvláštní trubky a armatury. Zde se s počítačem podporovanou přesností vyrábí všechny možné součástky.

Nekompromisní kvalita přitom nerozlišuje mezi jednotlivými kusy a libovolně velkými sériemi. Zda jde o originální zařízení nebo náhradní díl: Účelnost a bezpečnost není možné sloučit lépe.
Kdekoli chybí rozhodující kus k úspěchu, stará se HANSA-FLEX o přípoj přizpůsobený podle přání. A to během nejkratší doby. Aby mohla výroba začít včas a pokračovat ve stanovené lhůtě.


Poradenství a projektování

Specialisté v Drážďanech-Weixdorfu mají obsáhlé zkušenosti a know-how v oblasti zvláštních trubek a armatur. Tyto znalosti poskytují rádi zákazníkům k dispozici. Ve spojení s provozem, projektováním a inženýrstvím HANSA-FLEX se převezmou a vyrobí i komplexní konstrukční úkoly pro hydraulické sestavy.

 


Zvláštní trubky – bezpečnost v každém ohybu

V oddělení pro ohýbání trubek pracují počítačem podporované ohýbačky, na nichž obdrží trubky až 6.000 mm délky a z tak odlišných materiálů jako ocel, ušlechtilá ocel, měď nebo hliník během několika vteřin jejich definitivní přesnost. Technika ohýbání doleva a doprava umožňuje také sledy mimořádně malých poloměrů v až třech odlišných úrovních ohýbání - vše během jednoho pracovního kroku. Mimořádná přesnost výroby splňuje s 0,3 mm na celkovou délku nejvyšší nároky na přesnost. Rovněž kombinace s hydraulickými hadicemi je bezpečná a spolehlivá. Podle potřeby se pro trubky zhotovují m.j. přípoje s kruhovým ostřím, díly lemovaného připojení F a E pro brzdová potrubí, pájené a vroubkované přípoje, Triple-Lok 37° a O-Lok 90° lemy nebo také přípoje tvaru Voss.


Zvláštní armatury prvotřídní kvality


Spektrum má rozsah od několikrát ohýbaných armatur přes libovolně tvarované adaptéru s různými závity až ke složitým akumulátorům a trubkovým rozdělovačům. Tak se například zabrání navršení šroubových spojů a minimalizuje se nebezpečí netěsnosti. Díky nové metodě vsázkového pájení na základě mědi se nadto dosáhne absolutní pravoúhlosti stojiny k přírubě. Navíc lze armatury bez dodatečné práce opatřit galvanickým potahem. Výhody pro zákazníky: Příznivé výrobní náklady a bezporuchová montáž.

 

 

Speciální spojení na míru
Zvláštní trubky a armatury HANSA-FLEX – originální zařízení a náhradní díly  • Přesné trubky z ušlechtilé oceli, oceli, mědi a hliníku, také v kombinaci
  • s hydraulickými hadicovými vedeními
  • Maximální délka 6.000 mm, maximální výrobní přesnost 0,3 mm na celkovou délku
  • Jednotlivé kusy a série
  • Uložení dat pro pozdější výrobu
  • Všechny běžné varianty přípojů jsou dodatelné
  • Výroba zvláštních armatur několikrát ohýbané armatury, adaptéry, akumulátory a trubkové rozdělovače)
  • Sestavy, předběžně smontované pro rychlou montáž
  • Žíhání kovových komponent naměkko jako servis pro soustružny a frézovny
Zvláštní trubky