Jak vše začalo

Co začalo v roce 1962 s podnikatelským duchem a zeleným ponkem v garáži zakladatele firmy Joachima Armerdinga, je dnes největší a nejvýkonnější nabídkou spojovacích prvků a servisu v oblasti kapalinové techniky v Evropě. Vedoucí "global player" všech ekonomických oblastí těží z celosvětové sítě systémového partnerství se společností HANSA-FLEX.

Stoupající požadavky na hydrauliku a zvyšující se dynamika celosvětové konkurence však ukazují, že pouhé "poskytnutí" kapacit dále k zajištění vedoucího postavení nepostačuje.

Od našeho založení prohlubujeme naši kompetenci v mnoha oblastech hydrauliky a tudíž můžeme dnes našim zákazníkům nabídnout nejrůznější produkty a služby pro řešení jejich náročných úkolů.

 

Kvalifikace našich spolupracovníků, důkladné školení zákazníkova personálu, kontinuální zdokonalování produktů a metod a v neposlední řadě mobilizace všech kapacit určují budoucnost. A na tu my nečekáme. My jí jdeme vstříc.

Ponk Joachima Armerdinga
Ponk Joachima Armerdinga