Koncepce společnosti HANSA-FLEX

HANSA-FLEX znamená

 

To platí interně pro všechny kolegy a externě v obchodních vztazích s našimi partnery.


V kodexu chování stanovujeme další zásady, které spolu s naším konceptem zastáváme, a také věci, které netolerujeme. Tento kodex doplňuje náš koncept. Oba dokumenty společně vytváří základ pro naše každodenní jednání. Každá spolupracovnice a každý spolupracovník mají povinnost šířit jejich obsah a trvat na jejich dodržování.

Spolupráce

 • Chováme se k sobě s úctou a respektem.
 • Vzájemně spolupracujeme a podporujeme se. 
 • Otevřeně a upřímně spolu komunikujeme.
 • Informujeme sebe a ostatní.
 • Jsme součástí jednoho celku.

Zodpovědnost

 • Poskytujeme kvalitu a očekáváme ji i od našich obchodních partnerů.
 • Podporujeme zodpovědné jednání.
 • Klademe kritické otázky a respektujeme názory ostatních.
 • Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči kolegům a obchodním partnerům a bereme ji vážně.

  Spolehlivost

  • Dodržujeme naše sliby.
  • Věříme našim kolegům a partnerům. 
  • Ručíme za bezpečnost.

  Ohled na životní prostředí

  • Usilujeme o ohleduplnou spotřebu přírodních zdrojů.
  • Zabraňujeme ohrožení životního prostředí a zdraví.
  • Podporujeme energetickou efektivitu v hydraulice, u našich zákazníků, produktů a služeb.
  • Dbáme o to, aby naše procesy byly v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

  Rozvoj

  • Vyvíjíme inovativní produkty a služby.
  • Neustále rozvíjíme naše odborné kompetence.
  • Podporujeme naše spolupracovníky a klademe na ně nároky.
  • Podporujeme naše partnery prostřednictvím poradenství a školení.
  • Všichni společně pracujeme na úspěchu společnosti HANSA-FLEX.

  Flexibilita

  • Přizpůsobujeme se individuálním požadavkům našich partnerů.
  • Nabízíme našim kolegům flexibilní možnosti nasazení v rámci celého koncernu.
  • Změny rozpoznáme včas a okamžitě na ně reagujeme.

  MY jsme HANSA-FLEX!