Náš vzor

Náš podnik je celosvětově činný v oblasti techniky kapalin. Díky naší rostoucí síti poboček jsme zakotveni regionálně, abychom byli blízko zákazníka. Chceme být spolehlivým partnerem a přitom působit jako podpora pro všechny, zejména pro společnost a životní prostředí.

Základem našich styků s lidmi a životním prostředím je důstojnost, tolerance a respekt. Péče o životní prostředí je opatřením pro budoucí generace. My uznáváme naši vlastní odpovědnost a podle ni také jednáme.

Výchozím bodem a cílem našeho úsilí je zákazník. Na základě naší blízkosti a kompetence, rychlé disponibilnosti potřebných produktů a služeb jakož i flexibilního poměru vůči potřebám zákazníka, přinášíme zákazníkovi zisk. Vyvíjíme inovační služby, které podporují jeho schopnost konkurence.

Proto se důkladně zabýváme nejpokrokovějšími technologickými možnostmi a využíváme jich. Nepřetržitě vyvíjíme kvalitu našeho tržního výkonu. Chceme být nejdůležitějším dodavatelem v naší obchodní oblasti tím, že přineseme ze všech dodavatelů nejlepší užitek pro zákazníka.

My v HANSA-FLEX jsme kompetentní a angažovaní. Ujímáme se našich zákazníků bez omezení. Držíme slovo. Naše pracoviště jsou náročná a atraktivní. Máme úkol a pracujeme se zaměřením na cíl. Děláme spokojené zákazníky.

Nepřetržitě dále zdokonalujeme naši odbornou kompetenci a osobitost. Pracujeme v motivovaném prostředí a pracovním klima, které zprostředkovává důvěru a sounáležitost. Máme nárok na kooperační způsob vedení a otevřenou komunikaci. Jsme informovaní a smýšlíme kriticky.

S našimi partnery na nákupním trhu vyjednáváme nekompromisně, ale čestně. Musí být spolehliví a splňovat naše nároky na kvalitu. K dosažení dynamického růstu pro blaho našich zákazníků. spolupracovníků a poskytovatelů kapitálu, nahospodaříme dobrý výsledek. Naším působením chceme přinést užitek společenství.

top of page