Výroční bilance 2017

Jsme rádi, že vám opět můžeme předložit zprávu o hospodaření, která nejen popisuje rozsah našich služeb a výrobků a vysokou odhodlanost a schopnosti našich dnes již téměř 4 000 zaměstnankyň a zaměstnanců po celém světě, ale také vykresluje v číslech, podobně jako v předchozích letech, ekonomicky úspěšný fiskální rok.

 

Základem tohoto úspěchu je především důvěra, jaké se těšíme u našich zákazníků. Zaznamenáváme silný růst s novými, inovativními službami u našich kmenových zákazníků, s nimiž společně vyvíjíme individuální řešení a tak trvale upevňujeme partnerské vztahy. Díky naší bohaté účasti na veletrzích a dobré pověsti v oboru se nám ale také pravidelně daří budovat vztahy s novými zákazníky. Zde často rozhoduje vyšší flexibilita a rychlost našeho týmu spolu s vysoce oceňovanou schopností dodávek a materiálovou dostupností. Přirozeně také profitujeme z obecně dobré konjunkturní situace, která většině našich zákazníků ve fiskálním roce 2017 přinesla růst, na němž jsme se mohli podílet. 

 

Společnost HANSA-FLEX se v uplynulém roce intenzivněji zaměřila na digitalizaci a koncipovala progresivní projekty. Nejen proto, aby produktivněji utvářela projekty »za kulisami«, ale aby také vytvářela nové nabídky služeb, které našim zákazníkům napříč obory usnadní podnikání a přinesou užitek. Tyto projekty interně vážou značné kapacity, představují však v konkurenčním prostředí dobrou investici a zajišťují i do budoucna vysokou realizační kompetenci, kterou každý zákazník od svého partnera očekává. 

 

Naše obchody organicky rostly jak v Německu, tak v zahraničí. Přitom se některé ze společností v jednotlivých zemích skvěle vyvíjely a dále upevnily své lokální vedoucí postavení na trhu. Přirozeně ale také existuje několik zemí, kde tržní potenciál dosud plně nevyužíváme. V zahraničí rosteme rychleji než v tuzemsku; Anglie se v roce 2017 dobře rozběhla a v současné době pracujeme na nových společnostech v Irsku a v Indii. 

 

V Německu jsme lépe procesně zkoordinovali naše produkční úseky výroby speciálních armatur a dvou center ohýbání trubek a v roce 2018 díky další provozní budově dále zvýšíme produktivitu. Rovněž se nám podařilo dosáhnout výrazného růst v průmyslovém servisu, úspěšně rozšiřovat služby a tím aktivní zákaznickou základnu. 

 

Poděkování přirozeně patří našim zákazníkům za jejich partnerství a důvěru - také ale výslovně všem našim motivovaným zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří umožnili docílit tohoto úspěchu svým vysokým zapojením a trvalou orientací na zákazníka.